towrestleamountain_116x116.jpg

to wrestle a mountain
 125 x 106 cm, sekatekniikka kankaalle